AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

SISSI WESTERBERG – Pausblås

Uppgiften att skapa en produkt om och genom arbete inom forskningsprojektet Performing Labour, fick mig att bli uppmärksam på det arbete som pågick på glasbruket; både glasblåsarnas och de gästarbetande konstnärernas (inklusive mitt eget). Det blev uppenbart hur svårt det var för oss (konstnärer) att hålla oss till arbetsplatsens schema. Det var inte så svårt att vara där kl 6.45 (i alla fall inte för mig som är van att gå upp tidigt). Det som var svårt var att ta rast på bestämda tider. Jag vet inte hur man skiljer på arbete och fritid. Jag tar alltid mitt fika medan jag jobbar och pratar om mitt arbete hemma (vilket kanske är en perfekt inställning för en arbetare i ett kapitalistiska samhälle). Pausblåsarna var ett försök att skapa en produkt som kan hjälpa till att reglera förvirrade arbetare som jag själv (genom en tydligt definierad arbetsdag med många korta, faktiska raster), men också med idén om att andra personer och platser skulle kunna synkroniseras med den specifika rytmen på Reijmyre Glasbruk, om verket skulle placeras någon annan stans. Jag skapade en installation med tjugotvå uppblåsbara glas objekt som inympades på olika platser i glashyttan. Objekten kopplades till det befintliga tryckluftssystemet som glasblåsarna använder i arbetsprocessen för att till exempel kyla eller lossa glaset i ett visst moment. Luftflödet kontrolleras med hjälp av slangar, pneumatiska ventiler, elektriska regulatorer och en timer som får Paus Blåsarna att blåsas upp och tömmas på luft under de schemalagda rasterna. Jag var intresserad av förhållandet mellan de transparanta uppblåsbara latexdelarna och de transparanta glasbubblor som glasblåsarna ofta börjar glasblåsningsprocessen med, men också relationen mellan arbete och vila, blåsning och andning. I början av min process provade jag att blåsa upp olika transparanta material samtidigt som glasblåsarna blåste. Jag kan inte blåsa glas, men jag kan göra andra transparenta bubblor, tänkte jag och imiterade dem på mitt eget sätt. Det var nog en del i en pågående process i att försöka bli en del av den här platsen; en underliggande längtan efter acceptans, som funnits där ända sedan jag började arbeta i Rejmyre för tio år sedan. Ett av mina första försök att skapa en produkt under Performing Labour var en stor uppblåsbar ”paus bubbla” (skapad av en stor rulle med plastfilm, tejp, en fläkt och en timer) som sattes runt ett av de övergivna fikaborden i glashyttan (det är färre anställda på bruket nu än för några år sedan). Precis som Pausblåsarna var Paus Bubblan kopplad till en timer som gjorde att den blåstes upp under pauserna, som ett slags monument till rasten. Se video-dokumentation av verket: https://vimeo.com/247493353 Se dokumentär om processen: https://vimeo.com/247847071 Sissi Westerberg är utbildad på Konstfack i Stockholm, på institutionen för metallformgivning där hon arbetade med experimentell smyckekonst. Hon arbetar nu främst med skulptur, video och installationer, men ofta med en tydlig relation till kroppen. Under de senaste åren har hennes arbete koncentrerats till plats-beroende verk som tar sin utgångspunkt i bruksmiljön i Rejmyre samt gestaltningsuppdrag för offentliga miljöer på andra platser. Sissi har haft separatutställningar på bland annat Rooster Gallery i New York, Uppsala konstmuseum, Eskilstuna konstmuseum och Östergötlands museum. Hon har varit verksam internationellt, både genom utställningar och artist-in-residence i bland annat Australien, USA, Indonesien och Colombia. Sissi Westerberg är sedan 2009 verksamhetsledare för Rejmyre Art LAB´s Cernter för Perifera Studier och projektledare för Post-MFA programmet Nordic Studio for Continued Engagement.

Sissis hemsida

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!