AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

Everything you want was already here 2014

August 2014 In 2014, Rejmyre Art LAB’s Nordic/Baltic Studio for Continued Engagement gathered a group of recently graduated MFA students from across the Nordic and Baltic Art academies for a 10-day intensive workshop Everything you want was already here: an exploration of site-dependent making. Together we investigated the constitution of rural places such as our site, as places often characterized as abundant in certain resources and lacking in others. We coupled this investigation with a parallel consideration of how a focus on abundance and lack might be used to reflect on this transitional moment for the participants (all recent graduates of Nordic and Baltic MFA programs) from the academy to constructing one’s own contexts for making and learning. “Everything you want was already here” är en workshop som riktar sig till unga professionella utövare inom konst- och formområdet från de nordiska och baltiska länderna - en plattform för de som vill bygga nätverk och fortsätta att engagera sig i diskussion, utbyte och kritiskt tänkande kring sitt arbete efter att de avslutat sin högskoleutbildning. Deltagarna blir en del i Rejmyre Art LABs nyetablerade nätverk ”Nordic Network for Continued Engagement” som syftar till att skapa utbyte och samarbeten mellan unga utövare från de nordiska och baltiska länderna. Under tio dagar samlades gruppen i Rejmyre för en intensiv workshop under ledning av amerikanska konstnären Daniel Peltz (multidisciplinär konstnär och professor på Rhode Island School of Design). Studion bestod av samarbetsövningar och diskussioner, eget arbete, presentationer och kritik. Focus ligger på att diskutera deltagarnas konstnärskap utifrån de olika konstinriktningar och kulturella perspektiv som representeras i gruppen. Då gruppen är sammansatt från olika discipliner och länder har deltagarna möjlighet att expandera sitt tänkande utifrån nya perspektiv. En del av tiden ägnas också till diskussion kring teoretiska texter från de olika länderna som deltagarna få i uppgift att läsa och presenterar för gruppen. Vi diskuterar även socio-politiska frågor kring demokrati, samhällsansvar, revolution och konstnärens roll i samhället. Förutom det övergripande upplägget så uppmanas deltagarna att använda studion som en demokratisk plattform där de själva är med och formar strukturen och innehållet. I samband med workshopen pågår även ett månadslångt artist i residency med internationella konstnärer från övriga världen, vilket skapar möjlighet för ytterligare utbyte med mer etablerade kollegor. Deltaggarna hade nyligen tagit examen från utbildningar inom konsthantverk och bildkonst från Kungliga Konstakademin, Sverige, Konstfack, Sverige, the Royal Danish Academy of Fine Arts, Bergen Academy of the Arts, Norge, the Icelandic Academy of the Arts, the Academy of Fine Arts [KUVA], Finland, Vilnius Academy of the Arts, Litauen, the Art Academy of Latvia och the Estonian Academy of the Arts.

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!