AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

FRIDA HÅLLANDER – Fabrikens Lunga

Fabrikens lunga utforskar Reijmyre Glasbruks deponi och riktat fokus mot lungan som en del av den mänskliga kroppen och en berättelse om hur gifter lagras både i kropp och mark. Hon återvänder också till arbetarrörelsen och en återblick till hur man tagit strid i Rejmyre, bland annat genom att leta upp och dokumentera en fana från Svenska Fabriksarbetareförbundet Avdelning 376 – Rejmyre (som för närvarande förvaras mellan silkespapper på Norrköpings Föreningsarkiv). Fanan aktualiseras tillsammans med motiv från fabriken och lungan genom fotografier, film och teckning. En del av verket finns som grafiskt tryck på silkespapper för inslagning av glasföremål i Rejmyre Antikaffär. Frida Hållander är konsthantverkare, utbildad på institutionen för Keramik och glas på Konstfack där hon nyligen avlagt en doktorsexamen med arbetet Vems hand är det som gör? i samverkan med HDK – Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg. Avhandlingen är en praktikbaserad studie som ställer frågor kring konsthantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid. Rejmyre Antik

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!