AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

MATTIAS HOFVENDAHL – Wetlands

Mattias Hofvendahl har skapat en ljudinstallation som tar sin utgångspunkt i de föroreningsgrader som uppmätts i våtmarksområdet bakom glasbruket. Verket är uppbyggt av sinus-toner vars vibrationer tillsammans med glaset, som är i placerade i högtalarelementen, skapar en ständigt föränderlig komposition. Installationen är uppbyggd kring produktionen som pågar i hyttan. Mötet mellan dessa två skeenden bidrar till att förkroppsliga verkets intention: att skapa ett icke-kristalliserat rum där glasbrukets historia belyses i nuet men också får möjlighet att följa med in i framtiden. Mattias Hofvendahl är ljud- och videokonstnär bosatt i Linköping och utbildad på Konsthögskolan Valand och Lunnevads Folkhögskola. Han är en av deltagarna i Rejmyre Art Lab´s tre-åriga forskningsprojekt DeTox – Clean it up! där konstnärer reflekterar kring de historiska föroreningarna bakom Reijmyre Glasbruk och den förestående saneringen Rejimyre Glasbruk

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!