AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

DANIEL PELTZ – På jakt efter Någon Ting från en obestämd tid i ruinerna av Rejmyres framtid

På jakt efter “Någon Ting” gjord för att tappas och sedan hittas, kanske på botten av en sjö, kanske tidig vår kanske när isen fortfarande är tjock och genomskinlig Ett konstprojekt (2017) inspirerat av det historiska is-dyk som genomförsdes av hembygdsföreningen (2000). En mild vinterdag år 2000 samlades en grupp människor på den ännu istäckta sjön Hunn, några kilometer öster om Rejmyre Glasbruk; en av de sista hemorterna för glas-produktion i Sverige. Gruppen sågade upp ett hål i isen och hämtade upp en rad glasförmån som låg gömda i den dyiga botten. Man hittade också en linbanevagn från den linbana som en gång användes som transportmedel mellan glasbruket och järnvägen i Simonstorp. Någon gång i tiden hoppade denna linbanevagn, av okänd anledning, av linan och föll till botten med sin last. Hembygdsföreningen Gamla Rejmyre insåg det historiska värdet i denna händelse och gjorde en video av bärgningsprocessen, som visas tillsammans med glasobjekten och vagnen på Glasmuseet . En ovanligt kall sommardag år 2016 gick den amerikanska konstnären Daniel Peltz till sitt arbete på Reijmyre Glasbruk. Han var del av ett gästarbetar-program för konstnärer, som han själv skapat, med syfte att engagera en grupp konstnärer att “tänka arbete” genom att skapa “produkter” om och genom arbete. På eftermiddagen, med hjälp av två av glasbrukets glasblåsare, skapade han en ny produkt som han kallade Någon Ting. Någon Ting; gjort av planglas, stålram, och en transparent vinylskiva placerades i en glasmonter på glasmuseet tillsammans med de objekt som hittats på sjöbotten. Efter att Någon Ting legat i glasmontern några månader tog Daniel Peltz den med sig tillbaka till den plats i sjön Hunn där de andra föremålen i glasmontern hittats och lät den falla tillbaka till historien. En mild vinterdag år 2017, samlas en grupp människor på den ännu istäckta sjön Hunn, några kilometer öster om Rejmyre Glasbruk. De sågar upp ett hål i isen och hämtar upp glasförmån som legat gömda i den dyiga botten. En av dem var Någon Ting, redo att bli öppnad och spelad. Ut över Hunns yta, bort över skogen, släppte Någon Ting ut sitt ljud, taget från en Youtube-video av en liten flock, numera arbetslösa, elefanter som arbetar in om skogsindustrin i Burma. Detta performance är baserat på Daniel Peltz tio-åriga research-arbete i Rejmyre där konstnären ser kopplingar mellan ett svenskt glasbruk/turist-attraktion som arbetar i motvind, ett litet brukssamhälle som blivit en hemort för flyktingar, sin egen flytt till Sverige och skogen och sjöarna som omger dem alla. Syftet är att utforska olika sätt att skapa historia som utmanar vårt linjära tidstänkande och idén om vad historia är, hur den skrivs och dokumenteras.

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!