AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

DANIEL PELTZ – en pilgrim i Rejmyre / turistinformation

2011 En pilgrim i Rejmyre är den andra delen i videoserien Tourist Information. Videon är en dokumentation av en prostrations-vandring jag gjorde från Engelska Magasinet (en byggnad som tidigare var en del av glasbruket och användes som lagerutrymme för de varor som skulle skickas till England, byggnaden används idag som konsthall) till Konsum (den enda mataffären i Rejmyre) i en serie av prostrationer, mätandes mina steg med min egen kropps längd. Jag var intresserad av erfarenheten att förmedla detta ritualiserande Buddistiska sätt att vandra till heliga platser, genom att transportera ritualen till en kulturell kontext som var mindre transparent (Rejmyre, Sverige). Efter att ha arbetat med konstprojekt med Rejmyre som utgångspunkt under de senaste fyra åren så var detta det mest intima jag hittills upplevt. Det är information från en turist, det är information för turister, det är turistad information, turistinformation. Daniel Peltz är en konceptuell konstnär som bor och arbetar i Providence, Rode Island där han arbetar som professor på Rhode Island School of Design. Genom sina offentliga projekt och mediainstallationer utforskar Peltz sociala system och försöker skapa avbrott i den sociala och kulturella strukturen för att möjliggöra nya sätt att vara och interagera. För att uppnå dessa mål använder han en rad interventioner, etnografiska och performativa strategier. Hans projekt använder ofta redan existerande sociala system (turistinformation monitorer, snabbmeddelanden, karaoke barer, politiska kampanjer, parkerings föreskrifter mm) för att nå ut till en icke-konstpublik med sitt konceptuella konstspråk. Detta projekt genomfördes under Daniels femte sommar i Rejmyre.

Installation artists 2011 – now

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

Embedded Installations

INDEX:

AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS THE ARTIST NAMES ENTERED IN EACH POST IN THE EMBEDDED INSTALLATION CATEGORY

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!