research

Refuging

events

Visning av Tillflyktspaviljongen

residency

Everything you want was already here 2022

Rejmyre Art Labs Center för Studier i Periferin är ett långsiktigt, platsbaserat konstnärligt forskningsprojekt. Vi samlas för att undersöka angelägna frågor, som vi refererar till som forskningsnoder, genom olika konstnärliga metoder. Vi använder en “ensemble-residency-modell” för att genomföra denna forskning, och för att gemensamt tänka kring aspekter av vår komplexa existens på denna plats, i denna tid. Våra aktiviteter innefattar post-MFA-workshops, ett internationellt residencyprogram, barn- och ungdomsprojektet “Konstlabbet”, publika seminarier, utställningar i Konsthallen Engelska Magasinet, projektateljéer i Tillflyktspaviljongen och ett årligt program med installationer i och runt Rejmyre. Vårt installationsprogram försöker radikalisera begreppet platsspecifikt skapande och involvera platsen genom vad vi kallar “embedded installations” där det finns ett element av medberoende och oskiljaktighet mellan konstverk och plats. På den här platsen, avsedd huvudsakligen för export av, skog, kvarts och hantverk, ställer vi frågan om vad som inte är för export?

Vårt mål och syfte är att skapa en plattform för möten mellan konstnärer, samtidskonst och allmänheten, att testa och utveckla nya modeller för platsberoende konstnärlig praktik, att utforska konstnärens roll i samhället, särskilt inom landsbygdskontexter och att stödja konstnärliga praktiker i skärningspunkten mellan samtidskonst, hantverk och sociala kontexter i samhället.

Rejmyre Art LABs programverksamhet är sprungen ur en långsiktigt investering i och engagemang för samhället Rejmyre i Östergötland. Rejmyre ligger bland skogar och sjöar två timmar sydväst från Stockholm sett, mellan Norrköping och Katrineholm. Rejmyre är en liten bruksort centrerad runt Reijmyre Glasbruk, med en befolkning på cirka 1000 personer. Glasbruket grundades 1810 och fortfarande är i drift. Varför Rejmyre? Som vår verksamhetsledare Sissi Westerberg en gång sa, helt utan ironi: “Rejmyre är en lika bra plats som vilken plats som helst”.

Som konstnärsdriven organisation har vårt gemensamma strävan varit att försöka skapa ett post-institutionellt utrymme för undervisning och lärande. En icke-hierarkisk mötesplats för oss själva och andra, där vi kan fortsätta växa, tänka kritiskt och utforska frågorn av kollektivt intresse genom självorganiserat, tematiskt skapande. Våra årliga forsknings-noder utgår ifrån det som kommit upp under vår tid tillsammans och följer därav en lös associativ linje från det ena året till det andra.

 

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!