AUTO GENERATED TEXT THAT DISPLAYS ARTIST NAME IN POST

DeTox – Sanera!

This three-year project engaged an ensemble of artists to produce expert testimony reflecting on the contamination from the historic glass production in Rejmyre. DeTox - Clean Up! kommer att vara vårt research-fokus 2018-2020. Vi kommer att följa den process som initierats av av Länsstyrelsen, vad gäller de historiska föroreningarna kring Reijmyre Glasbruk och hur de ska saneras. Under de närmaste tre åren kommer Rejmyre Art Lab att vara en del i den arbetsgrupp som fått i uppdrag att hantera frågan om föroreningarna. Tillsammans med internationella och svenska/regionala konstnärer bildar vi en konstnärlig forskningsnod som bedriv forskning kring situationen från ett konstnärligt, konceptuellt och formmässigt perspektiv. Vi kommer också att titta på hur man kan hitta kreativa lösningar för att hanterar de restprodukter som produceras i dag, både av industrier och andra mänskliga förehavanden.

Artist-in-residence/exhibitors 2018-2020: Hasti Radpour (IR/SE), Mattias Hofvendahl (SE), Frida Hållander (SE), Harrie Liveart – Meri Linna & Saija Kassinen (FI), Sissi Westerberg (SE), Kerstin Ribers (SE), Daniel Peltz (US/SE) & Kristoffer Tejlgaard (DK), Cecilia Jonsson (SE/NO), Erna E Skúladóttir (IS), Karin Blomgren (SE/NO), Stine Bidstrup (DK), Tilda Dalunde (SE), Nicholas Cheng (HK/SE), Ulla Ridderberg (SE), Saad Hajo (SE)

TEXT THAT SHOWS LIST OF ARTISTS IN THE CATEGORY INSTALLATION ARTISTS

JOIN THE REJMYRE ART LAB MAILING LIST

Want to receive news and announcements about public events, open calls, and opportunities to participate with our projects? Join our mailing list!